DEĞERLER SEMPOZYUMU

Değerli Meslektaşım

Katılımınızla destek verdiğiniz Değerler Eğitimi Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinlerinin hakem süreci sonrasında basılacağı dergilere ilişkin açıklamamış aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Sempozyumumuza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederiz. Saygılarımızla…

Prof. Dr. Ahmet AYPAYSempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Açıklamalar;

1-       Sempozyum bildirileri aşağıdaki dergilerde “Değerler Eğitimi” özel sayısında yayımlanacaktır.

a.       Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [KUYEB]

b.       Değerler Eğitimi Dergisi

c.       Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

d.       Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

e.       Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

2-       Bildiri tam metinlerinin yayımlanma ve hakem süreci söz konusu dergilerin editörleri tarafından ve düzenleme kurulumuzdan bağımsız olarak yürütülecek olup kurulumuzun herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Bu kapsamda daha önce tarafımıza ulaştırılan tam metinler dergi editörlerine iletilmemiş olup bütün süreç dergi editörleriyle yürütülecektir.

3-       Bildiri tam metinlerinizi bilimsel etik ilkeler doğrultusunda sadece bir dergiye gönderiniz. Ayrıca sempozyumda kabul edilmiş olsa dahi sunulmayan bildiriler -hakem sürecinden olumlu olarak geçseler dahi- Değerler Eğitimi Özel Sayıları kapsamında basılmayacaktır.

4-       Bildiri tam metininizi/çalışmanızı dergilerin aşağıda belirttiği ilkeler doğrultusunda yayımlanması istediğiniz dergilere gönderiniz. Bu kapsamda;

5-       Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [KUYEB] dergisine gönderilmesi planlanan bildiri metininizi/çalışmanızı özellikle dergi yayın kurulunun şu genel eğilimlerini dikkate almanız rica edilir;

a.     Nicel araştırmalar için çalışmanın kapsamı saklı kalmak kaydıyla tek değişkenli ağırlıklı olarak frekans yüzde fark ve ilişki istatistiklerine dayalı çalışmalar ön değerlendirmede genellikle geri çevrilmektedir.

b.     Sadece ölçme araçları geliştirmeyi raporlayan çalışmaların geliştirilen ölçme aracının otantikliği kapsamı geliştirilen grubun niteliği geçerlik ve güvenirlik işlemlerinin yetkinliği vb. ölçütler dikkate alınarak bağımsız olarak yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilmektedir.

c.     Mevcut bir müdahaleyi içeren deneysel araştırmaların ise verilerin nitel verilerle desteklenmesi detaylandırılması ve derinliğinin arttırılması talep edilmektedir.

d.     Nitel araştırmalarda için araştırma sürecinin geçerlilik ve güvenirlilik koşullarının sağlanması ile verilerin derinlemesine analiz edilmesi üzerinde durulan en önemli husustur.

e.     Dergimizde eğitim bilimleri ile ilgili temel sorunları ortaya koyan ve bunlara çözüm önerileri getiren analitik çalışmalar yayımlamayı öncelemektedir. Diğer taraftan bu tip çalışmaların bir literatür taramasını andıran kitap bölümü tarzından olmaması beklenmektedir.

f.      Sempozyumda sunduğunuz bildirinin KUYEB yazım kurallarına [http://www.edam.com.tr/kuyeb/tr/yazim_kurallari.asp] uygun bir kopyası gönderildiğinde Yayı

Beğendiyseniz Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir