İlköğretim Sınıfları İçin Hareket Etkinlikleri ve Oyunlar (Bölüm 1)

Leah Davies, M.Ed.

Bir okul günündeki fiziksel aktivite, çocukların kendilerini yeniden canlandırmaları ve okul çalışmalarına odaklanabilmeleri için gereklidir. Harekete katılmak, hem bilişsel hem de fiziksel olarak çocukları olumlu etkiliyor. Hareket etkinlikleri, öğretmenler tarafından gün boyunca ve özellikle sınıfa geçiş sırasında başlatılabilir. Dersleri güçlendiren şarkı ve tekerlemeler kullanarak çocukların dinleme ve hafıza becerileri gelişir. Aktiviteler, oyunlar, koltuk değişimleri, rol oyunları ve dans, öğrencilerin temel zamanlama, denge, koordinasyon ve konsantrasyon geliştirmelerine aktif olarak katkıda bulunur. Eğitimciler, öğrencilere taşımaları için birçok fırsat verildiğinde daha az davranış sorunu yaşadıklarını belirttiler.

Bir etkinlik veya oyun başlatırken, kuralları açıklayın ve gerektiğinde gösterin. Üzerine düşünülebilecek düşünceler:

 • Yeterli alan var mı?
 • Ne kadar zamana ihtiyaç var?
 • Tüm çocukları içeriyor mu?
 • Öğrencilerimin yaşı için uygun mu?
 • Öğrenciler bunu yapmaya hevesliler mi?
 1. Öğrencileri huzursuz gördüğünüzde ayakta durun ve egzersiz yapın. Yavaşça gerilmelerini, kollarıyla çember yapmalarını, sallamalarını, parmakları ile dokunmalarını, atlamalarını, eğilmelerini, koşmalarını vb. isteyin.
 2. Öğrencilerin 2şer, 5er veya 10ar sayarak yürümelerini sağlayın, ABC’leri, çarpım tablolarını vb. söyleyin.
 3. Kızlar ve erkekler arasında bir yarışma düzenleyin. Yerinizde koşarken çocuklardan sizi takip etmesini isteyin. Durduğunuzda önce hangi çocuk grubunun (erkek veya kız çocuğu) durduğunu görün ve onlara isim verin. Ardından tekrar koşmaya başlayın, koşmayı bırakın ve hangi grubun ilk önce durduracağı hakkında yorum yapın.
 4. Öğrencilerin bir kerede iki şey yapmalarını sağlayın. Örneğin: başlarına hafifçe dokunun ve midelerini ovun, ellerini çırpın ve bir ayağınızın üzerinde durun, parmaklarını tutun başlarını sallayın, elmalar toplayın vb.
 5. Onlara geçiş egzersizleri yaptırın: sol dirsek sağ dize dokunduktan sonra tersini yapın. Veya öğrencileriniz kollarını öne doğru uzatsın, bilek kısmında kollarını çapraz yapsınlar, avuçlarını aşağı ve birbirlerine doğru çevirsinler, parmaklarını kenetlesinler, kenetlenmiş elleri göğüs hizasından kollarının altına veya yukarı doğru kaldırsınlar ve daha sonra bu hareketi tersine çevirin. Başka bir egzersiz yapmak için onlardan sağ el işaret ve başparmaklarını burunlarına koymalarını ve sağ kulaklarına sol el işaret parmağı ve başparmakları ile dokunmalarını isteyin. “Değiştirin!” Ellerinin konumunu tersine çevirin. Bunların her biri birkaç kez yapılabilir.
 6. Öğrenciler sandalyelerine geçtiklerinde, onlardan yüzmelerini, at gibi savurmalarını, tavşan gibi zıplamalarını, bir kaplumbağa gibi hareket etmelerini, fil gibi dolaşmalarını vb. isteyin.
 7. Öğrencileri sandalyeleriyle veya bir daire içerisinde beklemelerini söyleyin. Her biri sağ dirseğini belinin sağ tarafında dayasın. Sağ dirseklerini kullanarak havada kelime veya numara yazmalarını isteyin. “Adınızı yazın (veya yazdırabilirsiniz)”, “En sevdiğiniz yiyeceklerin adını yazın”, “Adresinizi yaz” vs. diyebilirsiniz. Ardından dönüp sol dirseklerini sol kalçalarına koydular ve aktivitelerine devam ettirdiler. Öğrencilerden ne yazacaklarına dair fikir edinmelerini veya farklı öğrencilerin etkinliğe önderlik etmelerini isteyin.
 8. Öğrencilerden göz seviyelerinde bir veya iki parmaklarını tutmalarını isteyin. Onların hareketlerini izleyen gözleriyle başparmaklarını yukarı ve aşağı hareket ettirmelerini sağlayın. Ardından çeşitli sayıları veya harfleri adlandırın ve gözleri hareketlerini izlerken çocukların başparmaklarıyla aynı anda bir olmalarını sağlayın. Veya işaret parmaklarıyla havada büyük harfler veya sayılar yapmalarını isteyin.
 9. Öğrencilerden birer eş seçmelerini isteyin. Bir öğrenciden, eşinin sırtına parmağı ile geçerli bir kelime yazmasını, diğer öğrenciden ise sırtına hangi kelimenin yazıldığını tahmin etmesini isteyin. Eşlerden sırayla bu işlemi yapmalarını isteyin.
 10. Öğrencilerden ayağa kalkmalarını isteyin. “Ben gözlemliyorum!” dediğinizde her birinin yaptığı şeyi durdurmalarını ve dinlemelerini ve “Neyi gözlemliyorsun?” diyerek yanıtlamalarını isteyin. “Bir yerde dans eden öğrencileri gözlemliyorum” veya “Sessizce gitar çalan bir rock yıldızını gözlemliyorum.” Gibi cümleler söyleyin. Öğrenciler, siz yeniden “Ben gözlemliyorum!” diyene kadar söylediğiniz şeyi canlandırmaya çalışırlar. Sonra tüm öğrenciler yaptıkları şeyi durdurup “Neyi gözlemliyorsun?” diyerek cevap verirler. Oyun “Ellerini sallayan çocukları gözlemliyorum.” Gibi önerilerinizle devam eder. Bir süre oynadıktan sonra “Sessizce oturan öğrencileri gözlemliyorum.” Diyerek başka bir öğrenciyi etkinliği yönetmek için seçebilirsiniz.
 11. Çocukları oturtun veya bir çember olmalarını isteyin. Bir öğrenci “O”, çemberin ortasında durur ve siz yerinde oturan bir öğrenciyi lider olarak seçerken gözlerini kapatır. Lider seçildikten sonra “O” gözlerini açabilir. Daha sonra lider başını sallayarak, kollarını yukarı uzatarak veya başı ile daireler çizer ve herkes onun yönergelerini takip eder. Çocukların doğrudan lidere bakmamasına veya “O” gözlerini açtığında, diğerlerinin kimin lider olduğunu işaret etmemesi için dikkat edin. “O” yavaş yavaş çemberde dönerek liderin kim olduğunu bulmaya çalışır. Lider, “O” kendisine bakmadığında hareketleri değiştirmeye çalışmalıdır. “O”nun üç tahmin hakkı vardır. Eğer “O” doğru tahmin edemezse lider yeni “O” olur. “O” lideri doğru tahmin ettiğinde, yeni bir lider ve “O” belirlenir.
 12. “Bayram diyor ki!” oynayın. Sınıfın önünde durun ve komutlar verin. Tüm komutları uygulayın fakat çocuklara yalnızca “Bayram’ın söylediklerine” uymalarını söyleyin. Örneğin; “Bayram diyor ki: Ellerinizi belinize koyun.” Derseniz, bunu herkes yapsın. Fakat siz “Yerinizde koşun.” Dediğinizde kimse yapmasın, sadece siz yapın. “Bunu yapın” veya “Şunu yapın” şeklinde çeşitlendirilir. “Bunu yapın” demek çocukların hareket etmeleri anlamına gelirken; “Şunu yapın” komutu hareketsiz kalmaları anlamına gelmektedir. Dinlemeyen veya yanlış zamanda hareket edenlerin yerlerine oturup iki tur beklemeleri gerekmektedir.
 13. “Baş, omuzlar, dizler ve ayak parmakları”nı söyleyin veya şarkı olarak söyleyin

“Baş, omuzlar, dizler ve ayak parmakları, dizler ve ayak parmakları.

Baş, omuzlar, dizler ve ayak parmakları, dizler ve ayak parmakları.

Gözler ve kulaklar, ağız ve burun.

Baş, omuzlar, dizler ve ayak parmakları, dizler ve ayak parmakları. ”

 

Çocuklar parçada/tekerlemede ismi verilen organa dok dokunur. Üçüncü satırda, “boyun, kalçalar, dizler ve yanaklar” gibi farklı organları söyleyebilirsiniz. Tekrar söylerken yavaş başlayın ve hızı artırın.

 1. “Ali Babanın bir çiftliği var.” Şarkısının söyletilmesi. Hayvanları tanırlar.
 2. Çift olarak “Konsantrasyon” oynayın. Çiftlerin yüzleri birbirlerine dönüktür, aralarında bir kol boyu mesafe vardır ve sıra ile cevap verirler. Eşlerden biri iki kere ayağını vurur ve “Konsantrasyon”der (her iki çocuk, her kelimeden sonra 3 kez alkışlar), “Tereddüt yok” (3 kere alkışla), “Veya tekrarlar” (3 kere alkışla), “Önce ben gidiyorum” (3 kere alkışla), Kategori” (3 kez alkışla), “Devletlerin isimleri” [veya ülkeler, renkler, hayvanlar, evcil hayvanlar, çiçekler, meyve vs] (3 kez alkışla). Sonra diğer eş “İzmir” diyebilir (3 kez alkışlar). İlk çocuk “Ohio” (3 kere çalkala) diyebilir ve oyun birisi o kategoride farklı bir şey söyleyemeyene kadar oyuna devam eder. Başka bir kategori kazanan tarafından seçilir ve oyun tekrar başlar.
 3. Çocuklara, ayaklarınızı yere bastırın ve hafifçe vurun; elleri şaklatın, hafifçe vurun veya alkışlayın; kolları yukarı kaldırın, aşağı indirin, ileri uzatın veya yuvarlaklar çizin; ayrıca bükme, esneme, zıplama gibi hareketlerle bedenlerinizi esnetin gibi ifadelerle ellerini, bacaklarını, kollarını ve bedenlerini hareket ettirebilecekleri çeşitli yönergeler verin. Öğrencileri küçük gruplara ayırın ve tekrar yapacakları bir model oluşturmalarını sağlayın; örneğin iki kez alkışla ve üç kez ayak vurma; şaklatma, dokunma, dokunma – şaklatma, dokunma, alkışlama. Veya kollarını ve kollarını yukarı kaldırma, eller belde ve kolları iki yana yukarı kaldırma ve indirme gibi el hareketlerini kullanabilirler. Daha sonra katılan ve liderlerini takip eden diğer çocuklar için düzenlemelerini yapmalarını sağlayın. Öğrenciler modele yavaşça başlarlar ancak uygulamaya devam ettikçe hızlarını artırın. Bir çeşitleme, hareketleriyle birlikte bir tezahürat oluşturur. Örneğin, “Sola eğin, sağa eğin, ellerinizi tüm gücünüzle çırpın.”
 4. Çocuklar sabırla beklemek zorunda kaldığında onları beş sayma, iki yavaş ve üç hızlı sessiz “lider takip etme” faaliyetine yönlendirin. Dikkatlerini çekmek için tempoyu çalarak başlayın. Beş vuruşun diğer hareketi aşağıdakilerden birinin kombinasyonu olabilir: omuzlara, parmaklarına, bacaklara vurun, elleri kaldırın, parmaklarınızı birleştirin, ellerinizi çevirin, başını sallayın, başınızı sallayın, ayak parmaklarınıza dokunun, mideyi ovun, dizlere vurun. Öğrenciler sessizce lideri takip etmelidirler. Lider olmak için bir çocuk seçmek isteyebilirsiniz (bkz. “Okulda Çocukların Dikkatini Çekkmenin 25 Yolu”). Bir çeşitlilik, bunu sınıf önünde birkaç sessiz hareketle sınıfı yönlendiren bir çocukla yapmak ve daha sonra öğrencinin kendi yerini alması için başka bir çocuğu seçmektir.
 5. Sınıfa liderlik yapacak yedi çocuğu seçerek ( Kafalar yukarı, Yedi’de yukarı) Oynayın. Diğer öğrenciler başparmakları yukarıda olacak şekilde kafalarını masaya koyarlar. Seçilmiş yedi öğrenci, başparmaklarına dokunarak bir öğrenci seçer. Seçilen çocuk, seçildikten sonra başparmağını gizler. Seçilen yedi oyuncunun her biri birer öğrenci seçtikten sonra sınıfın önüne gelirler. Sonra, ( Kafalar yukarı, Yedi’de yukarı) derler ve öğrenciler kalkar. Seçilen çocuklar ayağa kalkar ve kimin kendisine dokunduğunu tahmin eder. Eğer doğru tahmin ederlerse, onlara dokunan kişinin yerine geçerler. Yanlış tahmin ederlerse, herkes tahmin edene kadar beklerler ve kendisine kimin kaldığını söyler ve oyun tekrar başlar. Eğer bir çocuk dürterse oyundan çıkar. Bir varyasyon, seçilen her çocuğa bir matematik gerçekliği, yazım kelimesi ya da ezberlemeleri gereken herhangi bir bilgi gibi bir soruyu sormak olabilir. Çocuk doğru cevap verirse, kendisine dokunan kişinin yerini alabilir.
 6. “Dört Köşe” oynayın. Odanın her bir köşesini numaralandırın. Bir çocuk ebe olur. Gözlerini kapar ve ondan sıfıra doğru yüksek sesle sayar. Bu arada, her öğrenci sessizce odanın dört köşesinden birine geçer. Herkes ebe “sıfır” diyene kadar bir köşeye geçmek zorundadır, ardından ebe bir köşenin rakamını söyler. O köşedeki çocuklar dışarı çıkar ve sıralarına dönerler. Diğer çocuklar, ebe saymaya başlayınca yeniden yer değiştirirler. Oyun bir çocuk kalana kadar devam eder ve o yeni ebe olur.
 7. Çocuklar sınıflarına yetenek gösterisi sunarlar. Gösterileri okulda yapılmaya uygun olmalı ve belirli bir süre içinde tamamlanmış olmalıdır. Çocuklara performanslarını planlama fırsatı verin. Gösteriler tek, çift veya üçlü olarak yapılabilir. Öğrencileri her sunumdan sonra alkışlamaya teşvik edin.

 

http://www.kellybear.com/TeacherArticles/TeacherTip69.html

Beğendiyseniz Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir