İlköğretim Sınıflarında Hareket Aktiviteleri ve Oyunlar (2. Bölüm)

(Bölüm 1, ilkokul çağındaki çocuklarla kullanılabilecek yirmi ek aktivite içermektedir. Bkz. İlköğretim Dersleri için Hareket Aktiviteleri ve Oyunlar-Bölüm 1.)
https://www.yusufziyaguldere.com/ilkogretim-siniflari-icin-hareket-etkinlikleri-oyunlar-bolum-1/

 1. Çocuklar sınıfa girerken sakinleştirici bir müzik çalın. Tüm çocuklar geldiğinde, sizi izlemelerini ve hareketlerinizi yavaşça ve sessizce tekrar etmelerini isteyin. Derin nefes alın, sallanın, kollarınızı kaldırın, vücudunuzu rahatlatın, vb. Gerekli olanlar: CD ve CD çalar.
 2. “Heykeller” oyununu oynayın. Müzik çalarken, çocukların yerlerinde hareket etmelerini veya yer varsa, mekânda dans etmelerini isteyin. Birkaç dakikada bir müziği durdurun ve çocuklar müzik durduğunda oldukları yerde oldukları şekilde kalsınlar. Eğer hareket ederlerse, oturmak ve sıralarını kaybetmek durumunda kalırlar. Gerekli olanlar: CD ve CD çalar.
 3. Farklı müzik türlerini çalın. Çocukların dans etmelerini, kâğıt şeritlerini aşağıya ve yukarıya doğru sallamalarını sağlayın ve kağıt şeritlerinin sallanmasını müzik ritmi ile uygun hale getirin. Sizin veya sınıftan herhangi bir çocuğun, sınıfın kalanının tekrar edebileceği hareketleri göstermesi bir değişiklik olabilir. Ek bir değişiklik ise, öğrencileri kâğıt şeritler ile veya bu şeritler olmadan çeşitli şekillerde hareket etmeye yönlendiren CD veya DVD’leri oynatmaktır. Gerekli olanlar: Kâğıt şeritler veya plastik malzemeden yapılmış şeritler, CD’ler ve CD çalar.
 4. Hareketi teşvik eden müziği seçin. Müziği başlatın ve çocukların odanın etrafında, müzik durana kadar dolaşmalarını sağlayın. En yakınlarındaki çocukla eş olmalarını isteyin. Her çocuk için eşiyle konuşması için bir soru veya bir konu ismi verin. Örneğin, “En sevdiğiniz spor hangisidir?” “Devletimiz hakkında bildiklerinizi söyleyin.” Bu aktivite, çalışmanın başında, sırasında veya sonunda yapılabilir. Gerekli olanlar: CD’ler ve CD çalar.
 5. Çocukların çaldığınız davulun ritmine uyarak sınıfın kenarında belirlenen bir çizgide yürümesi veya koşmaları gerektiğini açıklayın. Davulun ritmi durduğunda hareket etmeyi durdurup bulundukları yerlerde durmaları gerektiğini söyleyin. Yavaş bir vuruşla başlayın ve ardından hızı değiştirin. Sessiz olmalarını veya “ufak adımlar” kullanmalarını isteyebilirsiniz. Gerekli olanlar: Davul veya ritim çubukları.
 6. Oyundan önce, sınıfınızdaki her çocuk için bir karta bir kelime yazın. Her kartın zıt bir eşleşmesini veya meyve türleri veya birbirleriyle kafiyeli olan kelimeler gibi bir gruba ait olmasını sağlayın. Her çocuğun önüne bir kart yerleştirin. “Başla” deyince, çocuklar eşlerini veya sahip oldukları kelimeyle eşleşen grupları bulmaya çalışırken kartları ters çevirin ve odanın içerisinde yürüsünler. Sonrasında birlikte buluşma alanına yürürler. Herkes oradayken, çocuklar sırayla kartlarını okurlar. Herhangi bir konu için kart setleri yapılabilir; örneğin, bir karttaki devletlerin veya ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu coğrafya ve bunların başlıkları da eşleşen kartlarına basılmıştır. Gerekli olanlar: Öğretmene özel kartlar.
 7. Dramatize edilebilir kolay bir hikâye okuyun. Katılmak ve hikâyeyi yeniden yaratmalarını sağlamak için çocukları seçin. Çocuklar çizgileri oluşturabilirler, onların yönlendirmesiyle okurken tekrar okuyabilir veya söyleyebilirsiniz. Bunu farklı çocuklarla birkaç kez yapın. Bir değişiklik, öğrencileri küçük gruplara ayırmak olabilir. Her grubun bir hikâye seçmeleri ve onu okumaları için zaman ayırmalarını, hikâyeden bir parça seçmelerini ve oynamadan önce pratik yapmalarını sağlayın. Daha sonra her gruba, sınıfın geri kalanı ve / veya daha küçük sınıftaki çocuklar için hikâyelerini anlattırın. Gerekli olanlar: Hikâye kitapları.
 8. Öğrencileri altı ila sekiz kişilik takımlara bölerek “Cümle Aktarma” oyunu oyna. Takım üyeleri arasında aktarma öncesi veya sırasında konuşma yapılmamalıdır. Takımların birbirlerinin ardına tahtaya bakmasını sağlayın. Takımdaki her kişi tahtaya bir kelime yazar. Daha sonra cümleyi devam ettirmek için başka bir kelime yazan bir sonraki takım oyuncusu için bir işaret verir. Oyun ilerledikçe, sıradaki her oyuncu bir kelime ekler, ancak son oyuncuya kadar cümleyi tamamlamaktan kaçınır. Amaç, bir ekibin mantıklı bir cümle oluşturan ilk ekip olmasıdır. Bir varyasyon, her çocuğun bir çizgi çizmesi ve son kişinin resmi tamamlamasıdır. Tanınabilir bir resmi bitiren ilk takım bir puan kazanır. Gerekli olanlar: Beyaz tahta ve tahta kalemi.
 9. Öğrencinin sınıf tahtası üzerinde “Çizerek anlatma” oyunu oynamasını sağlayın. Sessiz sinema oyunu gibi oynayın, ancak sözcükleri yerine getiren öğrenciler yerine, ekibinin sözlerini tanımlamasına yardımcı olmak için ipuçları olarak resim çizerler. Kelimeleri oluştururken öğrencilerinizin yaş ve çizim becerilerini göz önünde bulundurun. Örneğin: kitap, ev, köpek, elma, uçurtma, sebzeler, vb. Küçük kâğıtlara kelimeler yazın ve bunları bir şapkada karıştırın. Öğrencileri iki takıma ayırın. Bir çocuktan şapkadan bir kelime çekmek ve göstermek için gönüllü olmasını isteyin. Bir takımın, çocuğun çizimini görüp doğru cevabı tahmin etmesinin ne kadar zaman aldığını belirleyin. Diğer takımdan biri cevapları bulanıklaştırırsa, oyunu oynayan takım bir puan alır. En yüksek puana sahip takım kazanır. Gerekli olanlar: Beyaz tahta ve tahta kalemi.
 10. “Sessiz Top” oyununu oynayın. Çocuklar sıralarının yanında ayakta dururlar. Bir çocuk diğerine sessizce topu fırlatır. Eğer bir çocuk topu çok hızlı bir şekilde fırlatırsa sırasına oturmak zorunda kalır. Topu atan iyi bir atış yaparsa ve alıcı kaçırdıysa, alıcı dışarıda kalır ve sırasına oturur. Yakalayan kişi topu kendisine atan kişiye geri atarsa, oyun dışında kalır. Kalan öğrenci kazanır ve bir sonraki oyun turuna başlar. Bir değişiklik olarak, topu atmak için sadece 5 saniyeye izin verilebilir. Gerekli olanlar: Top veya pelüş oyuncak.
 11. Bir dersi veya kavramı incelemek için küçük bir top kullanın. Çocukların daire şeklinde veya sandalyelerinin yanında durmalarını sağlayın. Bir soru sorun ve ardından topu soruyu cevaplamaya çalışan seçilmiş bir çocuğa fırlatın. Çocuk doğru cevap veremezse, topu öğretmenine geri gönderir ve yerine oturur. Öğretmen soruyu tekrarlar ve topu başka bir çocuğa atar. Cevap verildikten sonra farklı bir çocuğa yeni bir soru sorun. Oyun bu şekilde devam eder.  Farklılık olarak, çocukları iki takıma ayırabilirsiniz. Gerekli olanlar: Top.
 12. Çocukların alanda kendi yerlerini bulmalarını sağlayın. Elinizde bulunan zil çaldığında, hareket etmeyi bırakmaları, durmaları gerektiğini açıklayın. Ayrıca, başka bir çocuğa dokunurlarsa, bir tur oturmaları gerekeceğini de açıklayın. Çiftlik, orman veya okyanus hayvanları gibi bir kategori adı belirleyin. Bir çocuğa, seçtiği kategoriden tüm çocukların taklit etmesi için bir yaratık adı verin. Örneğin, bir çocuk “kedi”yi seçerse, çocuklar bir kedi gibi davranır ve mırıldanırlar. Birkaç dakika sonra, çocukların durması için zili çalın. Ardından, seçilen kategorideki bir hayvanı seçmesi için başka bir çocuğu çağırın. Oyun bu şekilde devam eder. Gerekli olanlar: Zil.
 13. Bir çocuktan “ebe” olmasını ve gözlerini kapatmasını isteyin. Diğer çocukların omuz omuza sıralanmalarını ve ellerini arkadan birleştirmelerini isteyin. Bir çocuğa arkasında gizlemesi için bir zil verin. “Ebe” gözlerini açıp, diğerlerine baktığında elinde zil olan çocuk zili bir kez çalar. “Ebe”nin iki tahmin hakkı vardır. Doğru tahmin ederse, ebe olmaya devam eder. Eğer doğru tahmin edemezse, elinde zil olan kişi yeni “ebe” olur. Bir varyasyon olarak, yalnızca altı veya sekiz çocuğu çember haline getirmektir. Birkaç turdan sonra, oynayacak yeni bir çocuk grubu seçilebilir. Gerekli olanlar: Zil.
 14. Çocuklara belirli bir şekilde hareket etmelerini söyleyen yazılı kartları oyun alanında belirli yerlere yerleştirin. Örneğin, “Atla”, “Yerinde koş,” “Davul çalmış gibi yap,” “Bir şarkı söylermiş gibi yap,” “Zıplatıp at,” “Sallan”, “Reverans yap” vb. O çocukları sınıfın kenarlarına yerleştirin. Çocukların dörder veya beşer kişilik gruplara ayrılmasını ve her bir grubun farklı bir hareket yapmalarını sağlayın. Ne zaman duracaklarının işareti olan zil çalıncaya kadar, kartta yazılı hareketi yapmaya başlamalarını isteyin. Ardından, her grubun saat yönünde bir sonraki işarete gitmesini ve yeni harekete başlamasını sağlayın. Tüm çocuklar her hareketi yapma fırsatı bulana kadar devam edin. Gerekli olanlar: İşaretler ve zil.
 15. Bir öğrenci seçin ve duygularını ifade eden bir kart seçmesini ve o kartı sınıfla paylaşmamasını isteyin. Çocuk, bütün çocuklar beşe kadar sırayla sayarken, sınıfın önünde ifadesiz bir şekilde durur. Beşinci çocuk, karttaki duyguyu gösteren yüz ifadesini yapar. Hissi doğru tahmin eden ilk öğrenci bir sonraki sıraya geçer. Gerekli olanlar: Şapkaya yerleştirilen kartlardaki duyguların adları (fikirler için, Kelly Bear Feeling Game’e bakın).
 16. Kartları şapkaya koyun ve çekmesi için bir çocuk seçin. Kartı çeken çocuk, kartta yazılı hareketi sessizce uygular. Diğer çocuklar, neyin gösterildiğini tahmin etmeye çalışırlar. Doğru tahmin eden ilk çocuk bir kart çeker ve başka bir eylemde bulunur. Örnekler: ayakkabı bağlama, sıcak havalarda koşma, karın ağrısı, köpekle top oynama, bebek besleme, ağaç dikme, telefonda konuşma, ekşi bir şeyler yemek, top yakalamak, vb. Gerekli olanlar: Üzerlerinde eylemlerin yazılı olduğu kartlar.
 17. Çocuklara, lider hariç, her bir çocuk için birer sandalye verin ve çember olmalarını isteyin. Sandalyelerine numara vermelerini isteyin. Merkezde duran ve diğerlerine “komşularından hoşlanır mısın?” diye soran bir “lider” seçin. Soru sorulan çocuk “Evet” diyorsa, bütün çocukların yerlerini değiştirmesi gerekir. Fakat kendisine soru sorulan çocuk “Yeni komşular istiyorum” derse, “lider” “Hangi numaraları seçersin?” diye sorar. Çocuk, iki ve altı gibi iki sayı söyler. Bu sayılarda oturan öğrenciler cevap veren çocuğun her iki yanında bulunan sandalyedekilerle yer değiştirirler. Bu arada, “lider” boş bir sandalyede oturmaya ve o sandalyenin sayısını üstlenmeye çalışır. Ayakta kalan çocuk yeni “lider” dir. Gerekli olanlar: Bir çocuk dışındaki herkes için numaralı sandalye.
 18. Ortada duran “ebe” hariç, tüm çocukların sandalyelerini daire şeklinde düzenleyin. Gruplara ayırmak için ortak bir özellik veya deneyimler belirleyin. Söylenen kategoriye uyan her çocuk ayağa kalkar ve yeni bir sandalyeye taşınır. “Ebe” boş sandalyelerden birine oturmaya çalışır ve bir çocuk açıkta kalır. Açıkta kalan çocuk yeni “ebe” olur. Yeni “ebe” yeni bir konu düşünür. Örneğin; ebe “Kimin mavi gözleri var?” diye sorduğunda mavi gözlü olan çocuklar yer değiştirmeye çalışırlar. Diğer çocuklar yerlerinde oturmaya devam eder. Diğer fikirler şu şekilde olabilir: “Kimler daha önce İstanbul’a gitti?”, “kimler okumayı seviyor?”, “Kimlerin evcil hayvanı var? ”,“ Kimin beyaz ayakkabıları var? ”,“ kimler iki dil konuşabiliyor? ”. Başka bir varyasyon olarak, “Rüzgâr Esiyor” oyunu oynanabilir. Öğretmen rüzgârdır ve “Rüzgâr bütün kahverengi saçlı çocuklar için esiyor” veya “Rüzgâr koşmak isteyen tüm çocuklar için esiyor” gibi bir özelliğe işaret eder. Tanıma uyan çocuklar yeni sandalyeler bulmak zorundadır. Rüzgârın tekrar ne için esmediğini belirtmeden önce çocukların yerlerine geçmelerine izin verin. Gerekli olanlar: Çocukların sayısından bir eksik sandalye.
 19. Her çocuğa bir cümle verin. Yöneregenin belirttiği şeyi yapma sırasında, bilmek için çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Örneğin, “Günaydın sınıf” diyerek başlayın. Sınıfta bir çocuk bunun yazılı olduğu bir kâğıda sahip olacak, “Öğretmen ne zaman ‘Günaydın sınıf’ derse kapıya dokunup, koltuğuna dön.” Başka bir çocuğun kâğıdında “Biri kapıya dokunup sırasına döndüğünde ayağa kalk ve üç kez zıpla” yazacaktır.” Böylece çocuk yönergelere uyar ve atlar. Bir sonraki çocuğun kâğıdında, “Biri ayağa kalkar ve üç kez zıplarsa, ayağa kalk ve ‘Hayvanat bahçesine gitmek istiyorum.’ De.” Yazmaktadır.

“Birisi ‘hayvanat bahçesine gitmek istiyorum’ derse tahtaya ‘Hayvanat Bahçesi’ yaz.” “Birisi tahtaya ‘hayvanat bahçesi’ yazarsa beş kez alkışla.” “birisi beş kez alkışladığında öğretmenin etrafında üç tur dön ve ‘bunu neden yaptın?’ diye sor. “Birisi ‘Bunu neden yaptın?’ diye sorduğunda ayağa kalk ve ayak parmaklarına dokun.” “Biri ayağa kalkıp ayak parmaklarına dokunduğunda, ayağa kalkıp iki kez ellerini başının üzerine çırp.” “Birisi ayağa kalkıp ellerini iki kez başının üzerine çırptığında …. ”

Kendi senaryonuzu, her bir çocuğun bir cümlede ne yapmaları gerektiğini yazarak oluşturabilirsiniz. Son öğrenci tüm sınıfa reverans hareketi yapar ve oyun sona erer. Gerekli olanlar: Her çocuk için bir kâğıda sırasıyla yazılmış cümleler.

Kaynak: http://www.kellybear.com/TeacherArticles/TeacherTip69b.html

Beğendiyseniz Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir