NEDEN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

untitled111.bmpNEDEN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

Öğretmen Yeterlikleri; Millî  Eğitim hedeflerinin desteklenmesine katkı sağlamak ulusal iş birliği ve bilgi paylaşımını daha etkin olarak gerçekleştirmek öğretmenlerin niteliği ve kalitesi için kıyaslama karşılaştırma yapılabilecek bir yapı / sistem oluşturmak öğretmenlik mesleğinin statüsü ve kalitesi açısından toplumsal beklentilerde tutarlılık oluşturmak öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde esas alınacak açık anlaşılır ve güvenilir bir kaynak oluşturmakulusal düzeyde profesyonel öğretmenlik seviyesinin tartışılmasında kullanılacak ortak terim ve tanımlamaları içeren bir dil birliği sağlamaköğretmenlerin bilgi beceri tutum ve değerlerini tanımlayarak toplum tarafından fark edilmesini ve toplumun gözünde statülerinin yükseltilmesini sağlamaköğrencilerin “öğrenmeyi öğrenmesi” için fırsatlar sağlamaköğretmenlerin görevlerini şeffaflaştırarak veliler ve toplum için kalite güvencesini oluşturmak gibi pek çok amacın gerçekleştirilmesi için hazırlanmaktadır.

http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html

“Öğretmen Yeterlikleri”nin;

  • Öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesinde
  • Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarında
  • Öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde
  • Öğretmenlerin seçiminde
  • Öğretmenlerin iş başarımlarının performanslarının değerlendirilmesinde
  • Öğretmenlerin kendilerini tanıma ve kariyer gelişimlerinde kullanılması düşünülmektedir.

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 6 yeterlik alanı 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesinden oluşmaktadır.

Öğretmen Yeterlikleri eğitim sürecinde yer alan tüm paydaşların eleştirel görüş ve önerilerine açık olup  sürekli olarak geliştirilmek ve güncelleştirilmek üzere hazırlanmıştır. 

Bu güne kadar da belirlenen Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin alanda uygulanması ve geliştirilmesi için de önemli bir çalışma yapıldığından haberdar mısınız? 

Beğendiyseniz Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir