Öğretmenlik Üzerine İki Soru

Öğretmenlik Üzerine İki Soru

Öğretmenlik; meslek midir?

Öğretmenlik; 657 sayılı kanuna göre (meslek olarak tanımlı) devlet memuru mudur?

Sizce hangisidir?

Eğitim fakültelerinden mezun olunduktan sonra devlete ait eğitim kurumlarında görev alabilmek için önce herkesin katıldığı KPSS’ye katılmak ve belirli bir puan almak gerekiyor. Sonra bakanlık tarafından yapılacak sıralamaya girmek ve atamanın yapılması. Atamalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki özlük haklara göre düzenlemeyle (Kadrolu/sözleşmeli) olarak göreve başlanır.

 “Tesis Edilen Sınıflar: Madde 36 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 – 1897/1 md.)  IV – Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı: Bu sınıf bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri kapsar. “

657 Sayılı Kanuna göre artık (kadrolu/sözleşmeli öğretmen) devletin memurusunuzdur. “Kadrolu/sözleşmeli öğretmenlik” memurluk ise ayrı bir tartışma konusu.

“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu; Madde 43 – Öğretmenlik Devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.”  Şeklinde ifade edilir.

Gerek 657 Sayılı Kanuna gerekse 1739 sayılı kanuna çeşitli zamanlarda yapılan eklemeler ve çıkarmalarla gerekli düzenlemeler yapılır.

Doktorluk mühendislik hakimlik vb gibi meslekler meslek midir? Bu saydığımız mesleklerin bir tanımı ve yeterlikleri veya standartları var mıdır?  Mesleklerin bir tanımı ve yeterlikleri standartları bulunmaktadır. Özlük haklarındaki iyileştirmeler bu tanımlar kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ya öğretmenlerin hakları nelere göre düzenlenir?

Şimdi Öğretmenliğe bu bağlamda bakıldığında nasıl tanımlayabiliriz?

Öğretmenlerin mesleki yeterlikleri yok mudur?

Öğretmenlerin mesleki yeterlikleri var da bizler mi görmemezlikten geliyoruz?

Ya da gözden mi kaçırıyoruz?

 

Beğendiyseniz Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir