Zümre Öğretmenler Kurulu  – Kısım 1

Zümrenin tanımına,  Tdk sözlük anlamı ile başlayalım.

Zümre: 1. İsim “Topluluk, takım, grup, camia şeklinde ifade edilmekte.

Topluluk-ğu: isim Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet
“Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi.” – A. Ş. Hisar

Takım 2. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk
“Memur takımından olduğumuzdan böyle evlerde oturamazdık, daha doğrusu alışkın değildik.” – M. İzgü

Grup isim Fransızca 3. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip

Camia isim (ca:mia) Arapça: topluluk, zümre

Toplum 1. isim, toplum bilimi Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
“İlkel toplum.”

Tanımlara baktığımızda sözlük anlamının açıklamasından çıkarabileceğimiz sonuç; Nitelikleri, görüş ve çıkarları bir olan, meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan uyum içinde olan kimselerin oluşturduğu topluluk, ekip diye ifade edebiliriz.

MEB yönetmeliğindeki Zümre Öğretmenler Kurulu ifadesine baktığımızda

Zümre Öğretmenler Kurulu

Madde 95 — (Değişik fıkra:RG-21/7/2012-28360) Zümre öğretmenler kurulu ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenlerinden oluşur.

Şeklinde ifade edilmektedir.

  • Öğretmenlerin bu kurul da verimli, işbirliğine dayalı ve uyum içinde nasil çalışmaları gerekmektedir?
  • Bu süreçte; öğretmenlerin takım olarak uyum içinde çalışmalar için ne yapmaları gerekir?

Öncelikli olarak yukardaki soruları nasıl cevaplamamız gerektiğini düşünmeliyiz.

Beğendiyseniz Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir